BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu: „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Czarnków w zakresie usług społecznych” pt., 23/07/2021 - 18:57 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanym pozwoleniu na budowę dla elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 72 w Sarbi. czw., 22/07/2021 - 21:05 Prosta strona
Oferta ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Trzcianka na realizację zadania publicznego śr., 21/07/2021 - 17:28 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2021 z dnia 12.05.2021 r. dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 178 oraz budowa chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym kanalizacją deszczową) wt., 20/07/2021 - 17:44 Prosta strona
Obwieszczenie informujące o wydanych postanowieniach w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zbiornika retencyjnego o poj. 50m3 oraz studni betonowej na zestaw pompowy wraz z niezbędną pon., 19/07/2021 - 16:38 Prosta strona
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Ciszkowo oraz Sarbia pon., 19/07/2021 - 16:36 Prosta strona
Poszukujemy wolontariuszy ! śr., 14/07/2021 - 14:07 Prosta strona
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków pt., 02/07/2021 - 12:13 Prosta strona
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dla inwestycji Park wiatrowy Ujście czw., 01/07/2021 - 21:18 Prosta strona
Obwieszczenie - dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego studni głębinowej nr W-2, umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3 czw., 01/07/2021 - 15:21 Prosta strona
Obwieszczenie - dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dalszej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego WALKOWICE JG realizowanego na działce nr 566 położonej w Walkowicach, gm. Czarnk czw., 01/07/2021 - 15:20 Prosta strona
Obwieszczenie Burmistrz Miasta Czarnków w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy Małej Elektrowni Wodnej Pianówka na rzece Noteć km 136+240” wt., 29/06/2021 - 12:54 Prosta strona
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czarnków o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków” wt., 29/06/2021 - 12:52 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Marunowo, działka nr 70/1 wt., 29/06/2021 - 12:51 Prosta strona
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego wt., 29/06/2021 - 12:49 Prosta strona
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wt., 29/06/2021 - 12:44 Prosta strona
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków wt., 29/06/2021 - 12:40 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2021 z dnia 12.05.2021 r. dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 178 oraz budowa chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą pt., 25/06/2021 - 14:41 Prosta strona
Raport o stanie Gminy Czarnków za 2020 rok czw., 24/06/2021 - 12:06 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekun dziecięcy w wymiarze 5/8 etatu do Żłobka „Leśna Przygoda w Gajewie” śr., 23/06/2021 - 15:25 Prosta strona
Przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2021 r. dla Gminno-Miejskiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej w Czarnkowie wt., 22/06/2021 - 07:28 Prosta strona
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 258 położonej w Romanowie Dolnym pon., 21/06/2021 - 11:58 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego studni głębinowej nr W-2, umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3 wt., 15/06/2021 - 14:56 Prosta strona
Dyrektor Gminnego Żłobka „Leśna Przygoda w Gajewie” ogłasza nabór na stanowisko: OPIEKUN DZIECIĘCY w wymiarze 5/8 etatu do Żłobka „Leśna Przygoda w Gajewie” pon., 14/06/2021 - 14:36 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekun dziecięcy do Żłobka „Leśna Przygoda w Gajewie” pon., 14/06/2021 - 14:34 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych SARBIA do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10MW, zlokalizowanych na działce nr 69 w miejscowości Sarbia, gm Czarnków pon., 14/06/2021 - 14:24 Prosta strona
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie urządzeń wodnych w Jędrzejewie wt., 08/06/2021 - 12:52 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe łączne Gminy Czarnków za 2020 pon., 07/06/2021 - 14:25 Prosta strona
Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej chlewni dla chowu trzody chlewnej w ilości 1000 stanowisk tj. 140 DJP na działce nr ewid. 403/5 w Hucie pon., 07/06/2021 - 14:17 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe GZOO za 2020 rok pon., 07/06/2021 - 12:21 Prosta strona