BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Ogłoszenie o pracę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej wt., 07/12/2021 - 15:11 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Zofiowo działka nr 1085/2 o pow. 0,1255 ha wt., 07/12/2021 - 14:48 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Gębice, działka nr 171/11 o pow. 0,1217 ha wt., 07/12/2021 - 14:46 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Gębice działka nr 171/8 wt., 07/12/2021 - 14:39 Prosta strona
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa sieci wodociągowej na terenie części działek o nr ewid. 114/1, 165/2, 35/3, 32, 35/1 położonych w miejscowości Zofiowo, gmina Cz pon., 06/12/2021 - 14:14 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w toku postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi gminnej wraz z obustronnym poboczem i rowem na terenie części działki o nr ewid. 35/13 i 27 w Kuźnica Cza czw., 02/12/2021 - 14:20 Prosta strona
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia wt., 30/11/2021 - 13:55 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zlokalizowanej na działce nr 243/1 w obrębie Jędrzejewo, gmina Czarnków. pon., 29/11/2021 - 14:59 Prosta strona
Obwieszczenia dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków pon., 29/11/2021 - 14:32 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.12.2021 dla eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo – żwirowego „ROMANOWO GÓRNE DW II” położonej w miejscowości Romanowo Górne na działkach o numerach ewidencyjny pon., 22/11/2021 - 15:12 Prosta strona
Zapytanie ofertowe na dostawę do naszego urzędu 7 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem pon., 22/11/2021 - 12:47 Zamówienie publiczne
Projekt „Klub aktywnych w Gminie Czarnków” pon., 22/11/2021 - 09:55 Prosta strona
Informacja z przebiegu konsultacji w sprawie  ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2022 r.” czw., 18/11/2021 - 14:43 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi gminnej wraz z obustronnym poboczem i rowem na terenie części działek o nr ewid. 35/13 i 27 w Kuźnicy Czarnkowskiej. pon., 15/11/2021 - 18:13 Prosta strona
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie części działek o nr ewid. 114/1, 165/2, 35/3, 32, 35/1 położonych w miejscowości Zofiowo, gmina Czarnków śr., 10/11/2021 - 17:56 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 5/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek o nr ewid. 243/2, 251/5 położonych w Gębicach, gmina Czarnków. wt., 09/11/2021 - 18:23 Prosta strona
Obwieszczenia dotyczą wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zofiowo na działce nr 622 gm. Czarnków. czw., 04/11/2021 - 12:21 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. wt., 02/11/2021 - 14:49 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy studni głębinowej W-2 umożliwiającej pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10m3/h, na działce nr 574 obręb Romanowo Dolne gmina Czarnków pt., 29/10/2021 - 16:55 Prosta strona
III kwartał pt., 29/10/2021 - 13:59 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „RADOLINEK” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej pt., 29/10/2021 - 13:55 Prosta strona
Zakup podstawowego serwera bazodanowego oraz AD wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy Czarnków śr., 27/10/2021 - 15:03 Zamówienie publiczne
Sprawozdania Rb za III kwartał 2021 pt., 22/10/2021 - 11:54 Prosta strona
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie czw., 21/10/2021 - 13:35 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej chlewni i zwiększeniu obsady trzody chlewnej do maksymalnej ilości 1950 sztuk, tj. 273 DJP na działce nr 412/4 czw., 21/10/2021 - 13:32 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z odrębną infrastrukturą na działce ewid. nr 150 Radosiew czw., 21/10/2021 - 13:29 Prosta strona
2021 śr., 20/10/2021 - 13:12 Prosta strona
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wt., 19/10/2021 - 08:05 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech niezależnych instalacji fotowoltaicznych pod nazwami „JĘDRZEJEWO PV I”, „JĘDRZEJEWO PV II” oraz „JĘDRZEJEWO PV III” pon., 18/10/2021 - 14:40 Prosta strona
Obwieszczenia dotyczą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.10.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na dalszej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego „WALKOWICE JG" na działce nr 566, obręb Walkowice, gmina Czarnków, pt., 15/10/2021 - 13:20 Prosta strona