BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
13.04.2021 12:15:00 Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w trzecim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy. Michał Iwanicki edycja strony
12.04.2021 14:44:49 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁĘŻYN, GMINA CZARNKÓ Michał Iwanicki edycja strony
12.04.2021 10:38:01 Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w trzecim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy. Michał Iwanicki strona została dodana
12.04.2021 09:20:04 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Michał Iwanicki edycja strony
12.04.2021 09:18:23 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Michał Iwanicki edycja strony
08.04.2021 11:42:08 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁĘŻYN, GMINA CZARNKÓ Michał Iwanicki strona została dodana
07.04.2021 10:22:08 Wyniki głosowań Michał Iwanicki edycja strony
01.04.2021 11:53:41 Wybór ofert i udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności wspomagającej Michał Iwanicki strona została dodana
01.04.2021 09:48:13 Oferta pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie na stanowisku koordynator indywidualnych planów usług społecznych. Michał Iwanicki edycja strony
01.04.2021 09:28:38 Oferta pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie na stanowisku koordynator indywidualnych planów usług społecznych. Michał Iwanicki strona została dodana
01.04.2021 09:27:19 Oferta pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie na stanowisku: organizator społeczności lokalnej Michał Iwanicki strona została dodana
01.04.2021 09:14:24 2020 Michał Iwanicki edycja strony
01.04.2021 08:05:22 Wyniki głosowań Michał Iwanicki edycja strony
31.03.2021 15:24:52 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty Michał Iwanicki strona została dodana
31.03.2021 14:45:49 Deklaracja dostępności Michał Iwanicki edycja strony