BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
24.06.2022 15:53:27 Zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów Michał Iwanicki strona została dodana
22.06.2022 15:43:00 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr IGROŚ.6220.2.2022 nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa natura Mariusz Grzegorek strona została dodana
21.06.2022 16:25:37 Sesja Rady Gminy Mariusz Grzegorek edycja strony
20.06.2022 16:39:03 Sesja Rady Gminy Mariusz Grzegorek edycja strony
20.06.2022 16:35:06 Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko ds. obsługi klienta i zaopatrzenia urzędu w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Mariusz Grzegorek edycja strony
20.06.2022 16:34:43 Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko ds. obsługi klienta i zaopatrzenia urzędu w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Mariusz Grzegorek edycja strony
20.06.2022 16:28:58 Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko ds. obsługi klienta i zaopatrzenia urzędu w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Mariusz Grzegorek strona została dodana
15.06.2022 15:26:10 Zapytanie ofertowe na urządzenie miejsca spotkań integracyjnych społeczności lokalnej w Średnicy poprzez budowę altany Mariusz Grzegorek edycja strony
15.06.2022 15:21:17 Zapytanie ofertowe na budowę sceny przy sali wiejskiej w m. Ciszkowo. Mariusz Grzegorek strona została dodana
15.06.2022 15:17:44 Zapytanie ofertowe na urządzenie miejsca spotkań integracyjnych społeczności lokalnej w Średnicy poprzez budowę altany Mariusz Grzegorek strona została dodana
14.06.2022 18:48:45 Obwieszczenia Burmistrza Miasta Czarnków dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji do produkcji płyt z forniru klejonego warstwowo LVL Mariusz Grzegorek strona została dodana
14.06.2022 18:39:15 Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska- ul. Różana, ul. Pocztowa, ul. Parkowa, ul. Akacjowa – długość 1165,62mb, Mariusz Grzegorek strona została dodana
10.06.2022 09:45:24 Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na przebudowie istniejącej chlewni i zwiększeniu obsady trzody chlewnej do maksymalnej ilości 1950 sztuk tj. 273 DJP Michał Iwanicki strona została dodana
09.06.2022 13:33:33 Sesja Rady Gminy Michał Iwanicki edycja strony
07.06.2022 13:43:05 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2019 z dnia 17.04.2019 r. dla przedsięwzięcia: przebudowa linii napowietrznej SN „Trzcianka II” w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn Michał Iwanicki strona została dodana