BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
23.07.2021 18:57:59 Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu: „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Czarnków w zakresie usług społecznych” Michał Iwanicki strona została dodana
22.07.2021 21:05:12 Obwieszczenie o wydanym pozwoleniu na budowę dla elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 72 w Sarbi. Michał Iwanicki strona została dodana
21.07.2021 17:28:57 Oferta ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Trzcianka na realizację zadania publicznego Michał Iwanicki strona została dodana
20.07.2021 17:44:54 Obwieszczenie dotyczące zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2021 z dnia 12.05.2021 r. dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 178 oraz budowa chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym kanalizacją deszczową) Michał Iwanicki strona została dodana
19.07.2021 16:38:39 Obwieszczenie informujące o wydanych postanowieniach w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zbiornika retencyjnego o poj. 50m3 oraz studni betonowej na zestaw pompowy wraz z niezbędną Michał Iwanicki strona została dodana
19.07.2021 16:36:57 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Ciszkowo oraz Sarbia Michał Iwanicki strona została dodana
14.07.2021 14:07:19 Poszukujemy wolontariuszy ! Michał Iwanicki strona została dodana
05.07.2021 13:27:50 Interpelacje i zapytania Michał Iwanicki edycja strony
02.07.2021 12:20:58 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków Michał Iwanicki edycja strony
02.07.2021 12:13:09 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków Michał Iwanicki strona została dodana
01.07.2021 21:18:54 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dla inwestycji Park wiatrowy Ujście Michał Iwanicki strona została dodana
01.07.2021 15:21:22 Obwieszczenie - dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego studni głębinowej nr W-2, umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3 Michał Iwanicki strona została dodana
01.07.2021 15:20:08 Obwieszczenie - dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dalszej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego WALKOWICE JG realizowanego na działce nr 566 położonej w Walkowicach, gm. Czarnk Michał Iwanicki strona została dodana
29.06.2021 12:54:16 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Czarnków w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy Małej Elektrowni Wodnej Pianówka na rzece Noteć km 136+240” Michał Iwanicki strona została dodana
29.06.2021 12:52:35 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czarnków o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków” Michał Iwanicki strona została dodana