BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje i zapytania

1. Interpelacja w sprawie przepustowosci rowu w miejscowości Huta

1. Odpowiedź

2. Interpelacja w sprawie przekazania pomieszczenia dla Przedszkola w Brzeźnie

2. Odpowiedź

3. Interpelacja w sprawie opłaty eksploatacyjnej z wydobytych kruszyw w Walkowicach i Romanowie Górnym

3. Odpowiedź

4. Interpelacja w sprawie oświetlenia drogi w Romanowie Dolnym

4. Odpowiedź

5. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych w Romanowie Dolnym

5. Odpowiedź

6. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew w miejscowości Osuch

6. Odpowiedź

7. Interpelacja w sprawie budowy chodnika w Romanowie Dolnym

7. Odpowiedź

8. Interpelacja w sprawie zamontowania lampy w Mikołajewie

8. Odpowiedź

9. Interpelacja w sprawie zamontowania lampy przy Przedszkolu w Mikołajewie

9. Odpowiedź

10. Interpelacja w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej w Ciszkowie

10. Odpowiedź

11. Interpelacja w sprawie remontu dachu na transformatorze w Ciszkowie

11. Odpowiedź

12. Interpelacja w sprawie wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego

12. Odpowiedź

13. Interpelacje w sprawie dofinansowania wymiany dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Goraju-Zamku

13. Odpowiedź

14. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika w miejscowości Sarbka

14. Odpowiedź

15. Interpelacja w sprawie wymiany okien w budynku sali wiejskiej w Jędrzejewie

15. Odpowiedź

16. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew przy ul. Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej

16. Odpowiedź

17. Interpelacja w sprawie zamontowania płotka na boisku sportowym w Kuźnicy Czarnkowskiej

17. Odpowiedź

18. Interpelacja w sprawie określenia terminu budowy ścieżki piszo-rowerowej w Ciszkowie

18. Odpowiedź

 19. Interpelacja w sprawie ogrodzenia i rekultywacji boiska w Ciszkowie

19. Odpowiedź

20. Interpelacja w sprawie rekultywacji boiska w Mikołajewie

20. Odpowiedź

21. Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia w Hucie na ul. Komorzewskiej

21. Odpowiedź

22. Interpelacja w sprawie remontu chodnika w Ciszkowie na ul. Lipowej

22. Odpowiedź

23. Interpelacja w sprawie remontu chodnika w Kuźnicy Czarnkowskiej na ul. Wyzwolenia

23. Odpowiedź

24. Interpelacja w sprawie dofinansowania rurociągu melioracyjnego w Mikołajewie

24. Odpowiedź

25. Interpelacja w sprawie remontu budynku w Ciszkowie na ul. Lipowej

25. Odpowiedź

26. Interpelacja w sprawie zamontowania lampy oświetleniowej w Sarbce

26. Odpowiedź

27. Interpelacja w sprawie oświetlenia w miejscowości Jędrzejewo Książnica

27. Odpowiedź

28. Interpelacja w sprawie ustalenia właściciela działki w Gajewie

28. Odpowiedź

29. Interpelacja w sprawie przekwalifikowania ul. Osiedlowej w Hucie pomiędzy działkami nr 505 i 507

29. Odpowiedź

30. Interpelacja w sprawie remontu drogi wraz zebraniem poboczy w miejscowości Marunowo

30. Odpowiedź

31. Interpelacja w sprawie budowy przejścia z kostki brukowej pomiędzy salą wiejską a wiatą z grilem

31. Odpowiedź

32. Interpelacja w sprawie wystąpienia z wnioskiem o realizację projektu wykonawczego - chodnik w Hucie i Komorzewie

32. Odpowiedź

33. Zapytanie w sprawie podjęcia działań przez gminę w związku ze zmianą przepisów i obszarów ONW

33. Odpowiedź

34. Interpelacja w sprawie podjęcia działań z autobusem szkolnym – sprzedażą bądź złomowaniem

34. Odpowiedź

35. Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania usuwania odpadów wielkogabarytowych i składania ich w miejscach do tego przeznaczonych

35. Odpowiedź

36. Interpelacja w sprawie wymiany 2 słupów energetycznych  w Kuźnicy Czarnkowskiej przy ul. Strażackiej i ul. Polnej

36. Odpowiedź

37. Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi gminnej przy blokach w Brzeźnie na ul. Czarnkowskiej

37. Odpowiedź

38 Zapytanie w sprawie podjętych działań przez gminę w związku ze zmianą przepisów  i obszarów ONW

38 Odpowiedź

39 Interpelacja w sprawie wyrównania drogi wzdłuż Noteci z Ciszkowa do śluzy w Mikołajewie

39 Odpowiedź

40 Interpelacja w sprawie remontu dachu na transformatorze w Ciszkowie

40 Odpowiedź

41 Interpelacja w sprawie remontu elewacji Publicznego Przedszkola  w Gajewie

41 Odpowiedź

42 Interpelacja w sprawie malowania wnętrza sali wiejskiej w Gajewie

42 Odpowiedź

43 Interpelacja w sprawie dofinansowania OSP Gajewo

43 Odpowiedź

44 Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci w Ciszkowie

44 Odpowiedź

45 Interpelacja w sprawie wyposażenia placu zabaw w Walkowicach

45 Odpowiedź

46 Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia w Walkowicach

46 Odpowiedź

47 Interpelacja w sprawie przeniesienia i przywrócenia znaków drogowych w Walkowicach

47 Odpowiedź

48 Interpelacja w sprawie przygotowania projektu rewitalizacji wsi Walkowice - koło Pomnika Powstańców Wielkopolskich

48 Odpowiedź

49 Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia w Górze nad Notecią

49 Odpowiedź

50 Interpelacja w sprawie ograniczenia tonażowego dla pojazdów do 3,5t w Hucie

50 Odpowiedź

51 Interpelacja w sprawie wycięcia 7 drzew przy drodze powiatowej nr 1342P-Komorzewo

51 Odpowiedź

52 Interpelacja w sprawie malowania sali wiejskiej w Komorzewie

52 Odpowiedź

53 Interpelacja w sprawie realizacji projektu przy drodze powiatowej nr 1342P obejmującego chodnik w Hucie i Komorzewie

53 Odpowiedź

54 Zapytanie w sprawie zaproszenia PRGOK na sesję

54 Odpowiedź

55 Interpelacja w sprawie zamontowania płotka na boisku w Kuźnicy Czarnkowskiej

55 Odpowiedź

56 Interpelacja w sprawie nieterminowego odbioru odpadów komunalnych

56 Odpowiedź

57 Interpelacja w sprawie budowy chodnika na ul. Czarnkowskiej w Gębicach

57 Odpowiedź

58 Interpelacja w sprawie budowy oświetlenia na ul. Czarnkowskiej w Gębicach

58 Odpowiedź

59 Interpelacja w sprawie naprawy ul. Parkowej w Gębicach i budowy chodnika

59 Odpowiedź

60 Interpelacja w sprawie budowy chodnika na ul. Pilskiej w Gębicach

60 Odpowiedź

61 Interpelacja w sprawie naprawy ul. Lipowej w Gębicach

61 Odpowiedź

62 Zapytanie w sprawie szczególnych wybitnych osiągnięć zastępcy wójta

62 Odpowiedź

63 Interpelacja w sprawie inwestycji kanalizacyjnej dla wsi Osuch

63 Odpowiedź

64 Interpelacja w sprawie budowy sieci wodociągowej w Ciszkowie

64 Odpowiedź

65 Interpelacja w sprawie usunięcia wad na przedszkolnym placu zabaw w Hucie

65 Odpowiedź

66 Interpelacja w sprawie ograniczenia tonażowego w miejscowości Huta

66 Odpowiedź

67 Interpelacja w sprawie zamontowania lamp w Kuźnicy Czarnkowskiej

67 Odpowiedź

68 Interpelacja w sprawie uporządkowania i utwardzenia drogi w Kuźnicy Czarnkowskiej

68 Odpowiedź

69 Interpelacja w sprawie wymiany barierek na mostkach w Gębiczynie

69 Odpowiedź

70. Interpelacja w sprawie remontu parkietu na sali w Sarbi

70 Odpowiedź

71. Interpelacja w sprawie budowy szamba ekologicznego w Sarbi

71 Odpowiedź

72. Interpelacja w sprawie remontu holu i pomieszczeń sanitarnych na sali wiejskiej w Sarbi

72 Odpowiedź

73. Interpelacja w sprawie ścięcia drzewa na drodze powiatowej nr 178 w Sarbi

73 Odpowiedź

74. Interpelacja w sprawie usunięcia drzewa - Bukowiec

74 Odpowiedź

75. Interpelacja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Ciszkowie

75 Odpowiedź

76. Interpelacja w sprawie podania etapu budowy mostu na rzece Noteć w Ciszkowie

76 Odpowiedź

77. Interpelacja w sprawie remontu chodnika w Mikołajewie

77 Odpowiedź

78. Interpelacja w sprawie zamontowania lampy oświetleniowej przy sali wiejskiej w Sarbi

78 Odpowiedź

79. Interpelacja w sprawie utwardzenia i remontu dróg w Hucie

79 Odpowiedź

80. Interpelacja w sprawie remontu sali wiejskiej w Hucie

80 Odpowiedź

81. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew (Osuch w kierunku Romanowa Dolnego)

81 Odpowiedź

82. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych przy szkole i przedszkolu w Romanowie

82 Odpowiedź

83. Interpelacja w sprawie przedłużenia oświetlenia od Romanowa Dolnego ul. Lipicka w kierunku Czarnkowa

83 Odpowiedź

84. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Wyzwolenia

84. Odpowiedź

85. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Kościelnej i Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej

85. Odpowiedź

86. Zapytanie w sprawie kosztów ogrzewania budynku szkoły podstawowej w Romanowie Górnym i oddziału przedszkolnego

86 Odpowiedź

87. Zapytanie w sprawie zamontowania lampy oświetleniowej w Sarbi pomiędzy budynkami 3 i 3A

87 Odpowiedź

88. Zapytanie w sprawie budowy przejścia z kostki brukowej przy sali wiejskiej w Marunowie

88 Odpowiedź

89. Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków w celu przygotowania dokumentacji technicznej - Gajewo

89 Odpowiedź

90. Interpelacja w sprawie wymiany dachu - przedszkole w Mikołajewie

90 Odpowiedź

91. Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków na utwardzenie drogi w Mikołajewie

91 Odpowiedź

92. Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków na montaż dwóch lamp na ul. Gębickiej w Brzeźnie

92 Odpowiedź

93. Interpelacja w sprawie zamontowania dwóch lamp w Bukowcu przy boisku sportowym

93 Odpowiedź

94. Interpelacja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Jędrzejewa do Gajewa

94 Odpowiedź

95. Interpelacja w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej - na wys. przychodni lekarskiej w Jędrzejewie

95 Odpowiedź

96. Interpelacja w sprawie wycięcia dębu rosnącego przed salą wiejską w Ciszkowie

96 Odpowiedź

97. Interpelacja w sprawie wycięcia dębowych drzew w Kuźnicy Czarnkowskiej

97 Odpowiedź

98. Interpelacja w sprawie pasów dla pieszych w Kuźnicy Czarnkowskiej na ul. Wyzwolenia

98 Odpowiedź

99. Interpelacja w sprawie zamontowania lamp w Kuźnicy Czarnkowskiej na ul. Polnej i Żwirowej

99 Odpowiedź

100. Interpelacja w sprawie montażu lampy i wyznaczenia przejścia dla pieszych w Brzeźnie

100 Odpowiedź

101. Interpelacja w sprawie odbudowy przepustu w Zofiowie

101. Odpowiedź

102. Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi gminnej w Mikołajewie

102. Odpowiedź

103. Interpelacja w sprawie określenia terminu wykonania remontu elewacji szczytu budynku przedszkolno-mieszkalnego w Mikołajewie

103. Odpowiedź

104. Interpelacja w sprawie ogrodzenia i rekultywacji boiska w Ciszkowie

104. Odpowiedź

105. Interpelacja w sprawie określenia terminu budowy sieci wodociągowej w Ciszkowie na ul. Lipowej

105. Odpowiedź

106. Interpelacja w sprawie budowy nowego szamba przy sali wiejskiej w Sarbi

106. Odpowiedź

107. Zapytanie - budowa sieci wodociągowej w Marunowie

107. Odpowiedź

108. Interpelacja w sprawie remontu drogi na tzw. Marunowie Górnym

108. Odpowiedź

109. Interpelacja w sprawie remontu wraz z odwodnieniem drogi w Marunowie

109. Odpowiedź

110. Interpelacja w sprawie weryfikacji skali uszkodzeń drogi gminnej w Marunowie

110. Odpowiedź

111. Interpelacja w sprawie remontu drogi wokół stawu w Sarbi

111. Odpowiedź

112. Interpelacja w sprawie budowy zjazdu w Górze nad Notecią

112. Odpowiedź

113. Interpelacja w sprawie wycinki topoli na działce nr 173 w Jędrzejewo Książnica

113. Odpowiedź

114. Interpelacja w sprawie rozbudowy SP w Romanowie Dolnym

114. Odpowiedź

115. Interpelacja w sprawie montażu oświetlenia w Brzeźnie

115. Odpowiedź

116. Interpelacja w sprawie wyposażenia placu zabaw przy boisku wielofunkcyjnym w Walkowicach

116. Odpowiedź

117. Interpelacja w sprawie remontu chodnika w Mikołajewie oraz postawienie barierek

117. Odpowiedź

118. Interpelacja w sprawie wycinki drzew w Hucie

118. Odpowiedź

119. Interpelacja w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 178 w Hucie oraz wyrównanie terenu przy przystanku PKS

119. Odpowiedź

120. Interpelacja w sprawie podania etapu przygotowania budowy mostu na rzece Noteć w Ciszkowie

120. Odpowiedź

121. Interpelacja w sprawie budowy sieci kanalizacji w Mikołajewie, Ciszkowie, Górze, Pianówce

121. Odpowiedź

122. Interpelacja w sprawie przesunięcia znaku drogowego na ul. Czarnkowskiej w Gębicach

122. Odpowiedź

123. Interpelacja w sprawie wycięcia świerku przy posesji nr 3 na ul. Kasztanowej w Gębicach

123. Odpowiedź

124. Interpelacja w sprawie wykonania dokumentacji projektowej do strefy rekreacji i wypoczynku w Górze nad Notecią

124. Odpowiedź

125. Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia w Walkowicach

125. Odpowiedź

126. Interpelacja w sprawie przygotowania dokumentacji na inwestycje drogowe w Walkowicach

126. Odpowiedź

127. Interpelacja w sprawie budowy chodnika w Walkowicach

127. Odpowiedź

128. Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w Kuźnicy Czarnkowskiej

128. Odpowiedź

129. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego w Kuźnicy Czarnkowskiej

129. Odpowiedź

130. Interpelacja w sprawie rekultywacji i ogrodzenia boiska sportowego w Ciszkowie

130. Odpowiedź

131. Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi przy przedszkolu w Mikołajewie

131. Odpowiedź

132. Interpelacja w sprawie utwardzenia terenu pod wiatą w Ciszkowie

132. Odpowiedź

133. Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi gminnej w Mikołajewie

133. Odpowiedź

134. Interpelacja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Ciszkowie

134. Odpowiedź

135. Interpelacja w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 174 w Jędrzejewie

135. Odpowiedź

136. Interpelacja w sprawie wymiany okien w budynku sali wiejskiej w Jędrzejewie

136. Odpowiedź

137. Interpelacja w sprawie budowy chodnika przy drodze nr 174 w Jędrzejewie

137. Odpowiedź

138. Interpelacja w sprawie uniemożliwienia budowy fermy drobiu w Kuźnicy Czarnkowskiej

138. Odpowiedź

139. Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia w Marunowie

139. Odpowiedź

140. Interpelacja w sprawie naprawy drogi gminnej przy posesji nr 45 w Romanowie Dolnym

140. Odpowiedź

141. Interpelacja w sprawie konserwacji kanału Romanowskiego

141. Odpowiedź

142. Interpelacja

142. Odpowiedź

143. Interpelacja

143.Odpowiedź

144. Interpelacja

144. Odpowiedź

145. Interpelacja

145. Odpowiedź

146. Interpelacja

146. Odpowiedź

147. Interpelacja

147. Odpowiedź

148. Interpelacja

148. Odpowiedź

149. Interpelacja

149. Odpowiedź

150. Interpelacja

150. Odpowiedź

151. Interpelacja

151. Odpowiedź

152. Interpelacja

152. Odpowiedź

153. Interpelacja

153. Odpowiedź

154. Interpelacja

154. Odpowiedź

155. Interpelacja

155. Odpowiedź

156. Interpelacja

156. Odpowiedź

157. Zapytanie

157. Odpowiedź

158. Zapytanie

158. Odpowiedź

159. Interpelacja

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019 12:36:19
Osoba wprowadzająca informację: praktykant
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2021 13:27:50
Data publikacji informacji: od 11.03.2019 12:36:19
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
05.07.2021 13:27:50 Michał Iwanicki edycja strony
28.06.2021 14:39:40 Michał Iwanicki edycja strony
14.06.2021 07:38:59 Michał Iwanicki edycja strony
11.05.2021 13:45:09 Michał Iwanicki edycja strony
28.04.2021 08:54:50 Michał Iwanicki edycja strony
04.02.2021 15:28:44 Michał Iwanicki edycja strony
03.02.2021 12:50:21 Michał Iwanicki edycja strony
02.02.2021 15:09:47 Michał Iwanicki edycja strony
11.12.2020 14:56:57 Michał Iwanicki edycja strony
03.11.2020 09:55:11 Michał Iwanicki edycja strony
03.11.2020 09:34:34 Michał Iwanicki edycja strony
10.08.2020 15:12:08 Michał Iwanicki edycja strony
10.07.2020 14:52:35 Michał Iwanicki edycja strony
03.07.2020 13:29:29 Michał Iwanicki edycja strony
08.06.2020 12:25:05 Michał Iwanicki edycja strony
11.03.2020 09:12:26 Michał Iwanicki edycja strony
21.02.2020 07:44:38 Michał Iwanicki edycja strony
15.01.2020 09:32:30 Michał Iwanicki edycja strony
05.12.2019 13:20:37 Michał Iwanicki edycja strony
05.12.2019 13:00:05 Michał Iwanicki edycja strony
05.12.2019 12:36:00 Michał Iwanicki edycja strony
30.08.2019 14:55:32 Michał Iwanicki edycja strony
30.08.2019 13:36:43 Michał Iwanicki edycja strony
10.06.2019 12:50:23 Michał Iwanicki edycja strony
23.04.2019 15:13:58 Michał Iwanicki edycja strony
11.03.2019 12:58:08 praktykant edycja strony
11.03.2019 12:36:19 praktykant strona została dodana