BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnkowie

z dnia 14 października 2006 roku

 

w sprawie wezwania do  dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Rady Gminy Czarnków

 

Na mocy art. 108 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja  wyborcza  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 ze  zmianami ) obwieszczam co następuje :

 

§ 1

Wzywa się utworzone komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Rady Gminy Czarnków , z powodu zgłoszenia liczby kandydatów równej liczbie mandatów, w następujących okręgach wyborczych :

 

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych

 

10

 

Romanowo Górne

Walkowice

 

1

 

11

 

 

Brzeźno

 

1

 

§ 2

 Dodatkowy termin zgłaszania upływa w dniu 18 października  2006 roku.

 

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

w Czarnkowie

/-/  Andrzej Przesłański

Osoba, która wytworzyła dokument: Joanna Kurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.10.2006 14:07:00
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 16.10.2006 14:07:00
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
16.10.2006 14:07:00 - strona została dodana