BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie GKW w Czarnkowie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnkowie

z dnia 2 października 2006 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości składu komisji oraz harmonogramu pracy w zakresie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Czarnków oraz kandydatów na Wójta Gminy Czarnków.

 

Na podstawie art.17 ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) oraz  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile  Nr 10/2006 z dnia 28 września 2006 roku, podaje się do publicznej wiadomości :

§1

Na mocy Postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile skład Gminnej Komisji Wyborczej przedstawia się następująco :

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Pełniona funkcja w komisji

1.

Przesłański Andrzej

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

2.

Derkacz Janina

Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

3.

Anczyńska  Melania

Członek Gminnej Komisji Wyborczej

4.

Gała Krzysztof

Członek Gminnej Komisji Wyborczej

5.

Wielgosz Teresa

Członek Gminnej Komisji Wyborczej

6.

Fularz Olga

Członek Gminnej Komisji Wyborczej

7.

Mądra Wojtków Renata

Członek Gminnej Komisji Wyborczej

§ 2

Ustala się następujące terminy dyżurów Komisji w zakresie przyjmowania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Czarnków .

 

Data dyżuru

Godziny przyjęć

6 październik 2006 r.

12.00 – 15.00

9 październik 2006 r.

12.00 – 15.00

10 październik 2006 r.

12.00 – 15.00

11 październik 2006 r.

12.00 – 16.00

12 październik 2006 r.

12.00 – 16.00

13 październik 2006 r.

15.00 – 24.00

§ 3

Ustala się następujące terminy dyżurów Komisji w zakresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Czarnków.

 

Data dyżuru

Godziny przyjęć

16 październik 2006 r.

12.00 – 15.00

17 październik 2006 r.

12.00 - 15.00

18 październik 2006 r.

15.00 – 24.00

 

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy Czarnków  ul. Rybaki 3 , sala nr 5

 tel. 067 253 02 94

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                               Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                    /-/ Andrzej Przesłański

Osoba, która wytworzyła dokument: Joanna Kurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 04.10.2006 12:39:59
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 04.10.2006 12:39:59
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
04.10.2006 12:39:59 - strona została dodana