BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa zbiornika retencyjnego o poj. 50m3 oraz studni betonowej na zestaw pompowy wraz z niezbędną infrastrukturą

Czarnków, dnia 31 maja 2021 roku

IGROŚ.6733.1.2.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 10 maja 2021 roku, na wniosek:

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa zbiornika retencyjnego o poj. 50m3 oraz studni betonowej na zestaw pompowy wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 574 obręb Romanowo Dolne, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 12 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 31 maja 2021 roku do  21 czerwca 2021 roku.

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 31.05.2021 14:55:31
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2021 14:56:29
Data publikacji informacji: od 31.05.2021 14:55:31
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
31.05.2021 14:55:31 Michał Iwanicki strona została dodana