BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2021 z dnia 12.05.2021 r. dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 178 oraz budowa chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą

Czarnków, dnia 25 czerwca 2021 roku

IGROŚ.6733.1.3.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 25 lutego 2021 roku, na wniosek:

DINO POLSKA S.A.

ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn Poznań

pełnomocnika P. Dariusz Górowski

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr  1/2021 z dnia 12.05.2021 r. dla przedsięwzięcia:

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 oraz budowa chodnika wraz z

niezbędną infrastrukturą (w tym kanalizacją deszczową) na odcinku od

zjazdu z działki nr 80/1 do przejścia dla pieszych przy ulicy Polnej na

działce nr 87 obręb Huta, gmina Czarnków.

Zmiana dotyczy zwiększenia terenu inwestycji o działkę nr 86/3 w Hucie oraz część działki nr 87.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 12 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 25 czerwca 2021 roku do  16 lipca  2021 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 25.06.2021 14:41:39
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2021 15:05:03
Data publikacji informacji: od 25.06.2021 14:41:39
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
25.06.2021 14:41:39 Michał Iwanicki strona została dodana