BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku obory w obsadzie 57DJP, płyty gnojowej, szczelnego zbiornika na gnojówkę oraz szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr 13 w Zofiowie.

BGK.6220.1.8.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 23 grudnia 2015r.

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 18.10.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.8.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory w obsadzie 57DJP, płyty gnojowej, szczelnego zbiornika na gnojówkę oraz szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr 13 w Zofiowie gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia informacji: 23.12.2015 14:35:45
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2015 10:38:58
Data publikacji informacji: od 23.12.2015 14:35:45
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
28.12.2015 10:38:58 Michał Iwanicki edycja strony
23.12.2015 14:35:45 Michał Iwanicki strona została dodana