BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa i eksploatacja odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo –żwirowego „Romanowo Górne DW1” w kat.C1 ” na działkach nr 93, 94, 98/1, 99/2 i 99/1- pole A oraz działk

 

BGK.6220.1.1.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 05 stycznia 2016r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 04.01.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.1.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW1" w kat.C1 " na działkach nr 93, 94, 98/1, 99/2 i 99/1- pole A oraz działki nr 111/3 i 112/2 pole B w Romanowie Górnym.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Data wytworzenia informacji: 05.01.2016 14:48:01
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2016 14:48:22
Data publikacji informacji: od 05.01.2016 14:48:01
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
05.01.2016 14:48:22 Michał Iwanicki edycja strony
05.01.2016 14:48:01 Michał Iwanicki strona została dodana