BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa zakładu KC3 BETONIARNIA tj. węzła betoniarskiego dz. nr 89/4 w Kuźnicy Czarnkowskiej.

BGK.6220.1.9.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 grudnia 2015r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 11.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.9.2015 dla przedsięwzięcia polegającego

na budowie zakładu KC3 BETONIARNIA tj. węzła betoniarskiego na działce nr 89/4 obręb Kuźnica Czarnkowska.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek


 

 

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia informacji: 22.12.2015 15:17:25
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2015 15:18:02
Data publikacji informacji: od 22.12.2015 15:17:25
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.12.2015 15:18:02 Michał Iwanicki edycja strony
22.12.2015 15:17:25 Michał Iwanicki strona została dodana