BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja piasków skaleniowo- kwarcowych na działce nr 136 w Walkowicach

 

BGK.6220.1.10.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 grudnia 2015r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 17.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.10.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na

powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji piasków skaleniowo- kwarcowych w miejscowości Walkowice - działka ewidencyjna nr 136.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

 

 

 

Data wytworzenia informacji: 22.12.2015 14:59:15
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2015 14:59:32
Data publikacji informacji: od 22.12.2015 14:59:15
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.12.2015 14:59:32 Michał Iwanicki edycja strony
22.12.2015 14:59:15 Michał Iwanicki strona została dodana