BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Trzcianka na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Czarnków                                                                                                    

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 16.07.2021 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Trzcianka

na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

 

Rodzaj zadania – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Organizacja działań nakierowanych na wspieranie (w tym wspieranie finansowe) inicjatyw grup nieformalnych, w szczególności grup dzieci i młodzieży,

 

Tytuł zadania – Warsztaty Edukacji Prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży.

Termin realizacji zadania publicznego: 28.07.2021 r. – 6.08.2021 r.

Wnioskowana kwota dotacji – 1.000,00 zł.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Trzcianka została zamieszczona na okres 7 dni:

 

1.    W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2.     Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

 

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 28.07.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarnków, 21.07.2021 r.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 21.07.2021 17:28:57
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2021 17:32:19
Data publikacji informacji: od 21.07.2021 17:28:57
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.07.2021 17:28:57 Michał Iwanicki strona została dodana