BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021-2028

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021-2028

 

Wójt Gminy Czarnków działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  zaprasza społeczność Gminy Czarnków do udziału w konsultacjach społecznych.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021-2028.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Czarnków do projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021 – 2028.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Czarnków.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Czarnków, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz organizacje pozarządowe z terenu Gminy Czarnków.

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 30.09.2020 r. do 21.10.2020 r.

Konsultacje prowadzone będą w formie pisemnego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej).

Wypełnione formularze zgłoszenia opinii lub uwag wysyła się drogą elektroniczną na adres e-mail: czarnkowatwanir [dot] edu [dot] pl.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po dacie ich zakończenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, stronie internetowej Gminy Czarnków i Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na poniższym formularzu.

 

Załączniki:

 

Zarządzenie Nr 278/2020 Wójta Gminy Czarnków z dnia 30 września 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021-2028

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 30.09.2020 19:55:54
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2020 12:31:19
Data publikacji informacji: od 30.09.2020 19:55:55
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
01.10.2020 12:31:19 Michał Iwanicki edycja strony
01.10.2020 08:17:30 Michał Iwanicki edycja strony
30.09.2020 19:55:54 Michał Iwanicki strona została dodana