BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 4.04.2022 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie

Wójt Gminy Czarnków                                                                                                     

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 4.04.2022 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie,  ul. Działkowa 12, 64-700 Czarnków na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

 

Rodzaj zadania – Wspieranie i upowszechnianie kultury  fizycznej

Tytuł zadania – Karate sportem dla  wszystkich

Termin realizacji zadania publicznego: 15.04.2022 r. – 15.07.2022 r.

Wnioskowana kwota dotacji – 3.800,00 zł

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie, została zamieszczona na okres 7 dni:

1.    W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2.     Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl/organizacje pozarządowe

 

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 12.04.2022 r.

Wójt Gminy Czarnków  

Bolesław Chwarścianek 

Do pobrania: 

OGŁOSZENIE  

OFERTA REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO 

 

 

 

Czarnków, 5.04.2022 r.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 05.04.2022 13:33:52
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2022 13:42:18
Data publikacji informacji: od 05.04.2022 13:33:52
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
05.04.2022 13:33:52 Agnieszka Wiśniewska strona została dodana